Data Output System, Caliper, Depth Gauge, Height Gage, Micrometer, Diameter Measuring Gauge, Indicators, Thickness Gauge, Standard Gauge, Protractor & Square, Level, Simple Measuring Tools, Positioned Gauge, Measuring Tools Set...

เครื่องมือวัด

Data Output System, Caliper, Depth Gauge, Height Gage, Micrometer, Diameter Measuring Gauge, Indicators, Thickness Gauge, Standard Gauge, Protractor & Square, Level, Simple Measuring Tools, Positioned Gauge, Measuring Tools Set...
วิชั่นซิสเต็ม, เครื่องทดสอบความหยาบ, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องวัดแรง, เครื่องมืออื่น ๆ

เครื่องมือวัด

วิชั่นซิสเต็ม, เครื่องทดสอบความหยาบ, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องวัดแรง, เครื่องมืออื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา

เกี่ยวกับเรา

สายผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่ครอบคลุมมาตรวัดแบบดั้งเดิม เช่น คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ อินดิเคเตอร์ ไฮเกจ เกจบล็อก แต่ยังครอบคลุมถึงเครื่องมือวัดที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดการมองเห็นผลิตภัณฑ์ของ ACCUD ผลิตขึ้นในเอเชียเป็นหลัก และคัดเลือกเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพที่เข้มงวดและได้รับใบรับรอง ISO9001 ในปี 2561
เป้าหมายหลักของเราคือ:
คุณภาพ: เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบ
อาชีพ: จัดหาโซลูชันการวัดที่ดีที่สุดให้กับคุณ